Mr Buren

Mr G.H.P. Buren

Mr. (Gerard) Buren is in 2008 beëdigd als advocaat.

Mr. Buren houdt zich met name bezig met vreemdelingenrecht (asiel en regulier) en strafrecht.

De zaken die hij behandelt betreffen onder meer zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht, waaronder het bijstaan van vluchtelingen, gezinshereniging en visumaanvragen voor kort verblijf voor vakantie en familiebezoek.

Ook staat mr. Buren met grote regelmaat cliënten bij die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Bovendien behandelt mr. Buren zaken op het gebied van het zogenaamde commune strafrecht.

E-mailadres: buren@bdehadvocaten.nl

Mr de Haan

Mr JW de Haan

Mr. (Jan-Willem) de Haan is sinds begin jaren ’90 werkzaam op het gebied van vreemdelingen en asielrecht. Eerst als asieljurist bij de S.R.A. (Stichting Rechtsbijstand Asiel) in Den Bosch en sinds zijn beëdiging in juli 2009 als advocaat te Rotterdam.

Mr. J W de Haan heeft zich met name gericht op asielrecht en het vreemdelingenrecht.

Het overgrote deel van de zaken die hij behandeld zijn zogeheten toegevoegde zaken, dit wil zeggen procedures op basis van toevoeging.

E-mailadres: dehaan@bdehadvocaten.nl

naar boven